Strona główna
  Pie¶ni liturgiczne
  Liturgiczne NOWE !
  Franciszkańskie
  Maryjne
  Taizé
  Do Ducha ¦w.
  Różne

dodatki

  •pliki do pobrania
  •pie¶ni na liturgię
  •bibliografia
  •¶piewnikiRecenzje wybranych ¶piewników:  Exultate Deo to jeden z bardziej cenionych ¶piewników liturgicznych. Kierowany głownie do członków wspólnot Ruchu ¦wiatło-Życie stanowi nieocenion± pomoc dla animatorów ¶piewu w czasie sprawowaych obrzędów liturgicznych.

     Dziewi±te wydanie ¶piewnika może ¶wiadczyć o jego niezwykłej warto¶ci. ¦piewnik podzielony jest na dziesięć czę¶ci uporzadkowanych według wydarzeń roku liturgicznego, ukazujac hierarchię warto¶ciowania historii zbawienia. W ostatniej cze¶ci zamieszczono pie¶ni wykonywane przed wystawionym Naj¶więtszym Sakramencie, hymny, ¶piewy na różne okazje, a także pie¶ni i piosenki roku z ostatnich lat.

   
  Niepojęta Trójco to niezwykły ¶piewnik wydany przez Dominikański O¶rodek Liturgiczny z Krakowa. Za opis niech posłuży fragment ze wstępu: (...) ł±czy w sobie elementy różnych tradycji. Można w nim odnaleĽć chorał gregoriański, ¶piewy z Taize, Renesansu polskiego, a także współcze¶nie skomponowane. O wzrastaj±cej popularno¶ci ¶piewnika mog± ¶wiadczyć utwory takiej jak: Oto jest dzień, Skosztujcie i zobaczcie czy Oto sa baranki młode. Intencj± autorów było wł±czenie w ¶piew całe zgromadzenie liturgiczne, a nie tylko scholę, czemu służ± łatwe do powtarzania refreny czy antyfony. Zalet± ¶piewnika jest piękna harmonizacja utworów. Minusem może być nie najlepszy - moim zdaniem - układ pie¶ni, zmuszaj±cy ¶piewaj±cych do ci±głego powracania do spisu tre¶ci.
     Nowe wydanie ¶piewnika planowane jest na luty 2005 roku.

szczegóły: www.liturgia.dominikanie.pl/publikacje/

   
¦piewnik Pie¶ni chwały zawiera pie¶ni uwielbienia. ¦piewnik posiada dwie wersje: mniejszy format - bez zapisu nutowego, oraz większy z zapisem nutowym. Przy większo¶ci pie¶ni podano autora (ew. tłumacza), Ľródło biblijne oraz wskazówki odno¶nie do wykonywania ¶piewu. Dla potzreb międzynarodowych i ekumenicznych przy niektórych piosenkach podano wersje obcojezyczne.
   
 Otwórzcie serca wydaje Diakonia Muzyczna Ruchu ¦wiało-Życie Archidiecezji Warszawskiej
i Diecezji Warszawsko-Praskiej. Siódme wydanie ¶piewnika zostało poszerzone o dodatek, obejmujacy wiele nowych pie¶ni i piosenek religijnych. Przy każdej piosence znajduje się skrót oraz numer pie¶ni w ¶piewniku, z którego została ona zaczerpnięta. ¦piewnik posiada tematyczny
i alfabetyczny spis tre¶ci.
   
  Modlimy się wspólnie Słowem i ¶piewem Taize jest ¶piewnikiem zawierajacym ¶piewy
z Taize (potocznie zwanymi kanonami z Taize) wydanym w 1992 roku. Obok słów (również w wersji oryginalnej), podany jest zapis nutowy utworów. We wstępie mozna znaleĽć schemat przykładowego spotkania "w duchu Taize", oraz wskazówki dla wykonujacych ten rodzaj ¶piewów.